Издаден Правилник за мерки за енергетска ефикасност кои треба да ги исполнат проектите за изградба на нови и реконструкција на постоечки објекти во општина Карпош

Издаден Правилник за мерки за енергетска ефикасност кои треба да ги исполнат проектите за изградба на нови и реконструкција на постоечки објекти во општина Карпош.

 

http://energetskaefikasnost.info/na-pat-kon-energetski-efikasni-opshtini-opshtina-karposh/