Трговски центар во Македонија City

Отварање на првиот современ трговски центар во Македонија City Мall во Скопје, на кој внатрешните противпожарни ѕидови се комплетно изработени од YTONG блокови.