Енергетска ефикасност

Квалитетот и искористување на енергетската ефикасност во текот на планирањето, градењето и функционалноста на објектот се основни правила за одржување на микро климата и штедење на енергијата.  
 
Xella е добро опремена и може да ги исполни правилата за енергетска ефикасност а тоа го постигнува преку комбинирање на производните брендови Silka, фасадни тули Silka и Ytong. Со ова Xella нуди цела палета на производи за интегрирана градба вклучувајќи во неа термичка изолација, оптимална статика, заштита од пожар и висока заштита од бучава.

  Silka и Ytong елементите ги прават можни градењето, модернизацијата, решенијата за апликација на енергетската ефикасност во семејни домови, населби и објекти за колективно живеење.