Кариера

Иако ги имаме најдобрите производи на пазарот, ние имаме и квалификувана екипа која непрекинато носи нови идеии кои сите заедно ги развиваме. Затоа, ние ги подржуваме вработените и во соработка со Xella во Германија ние ги обучуваме, а тоа е приоритет на компанијата.

Секој од нас кој си поставува цел за свое сопствено напредување и на компанијата, ние го подржуваме со сите средства.

Од 2007. година па до денес, значителен број на ученици од средни професионални училишта, како и студенти од различни области од косовските универзитети ја имаат завршено практичната обука во нашата фабрика, а оваа пракса ќе продолжи и во иднина, со единствена цел, на младите да им се даде можност за здобивање со најдобра практична работа во една компанија која функционира врз принципи на модерното менаџирање.