Портретпроизведува и продава градежни материјали и суровини. Со три деловни системи за градежни материјали, системи за сува градба и вар е најголема компанија во светот за производство на калциум силикатите и порозен бетон.