Услуги и логистика

За Xella клиентот е приоритет над приоритетите, на барањата и желбите на нашите клиенти а во врска со понудата на нашите услуги и најпрофесионални решенија, ние ви одговараме во најкраток можен временски рок - доволен е еден повик!

Нашите купувачи уште од моментот на купување на нашите производи (блокови или фасадни тули) се подржани и ќе бидат подржани со професионални совети за употреба и апликација на самото место на градење на вашиот објект .

За полесна и побрза работа со производите Silka, на нашите клиенти им нудиме соодветни професионални алатки, исто така, за што поцврсто и поквалитетно ѕидање им сугерираме на нашите клиенти да го употребуваат тенкослојниот малтер, кој специјално е произведен за ѕидање со силикатни производи, затоа што сврзувачките компоненти на малтерот се компатибилни со составот на блокот.

Со купување на производите Silka, Ytong и Multipor на фабриката Xella, вие можете за една разумна цена да ги добиете и тенкослојниот малтер и алатките за работа.