Продажба: Лица за контакт

Ние ви нудиме совети како Планери/Архитекти, градежни претприемачи, инвеститори или трговци за градежни материјали.

Преку наши професионални инжинерски тимови, раководители на градилишта, екипа за продажба и Маркетинг, ние ви нудиме и професионални совети за градежни материјали кои се сертифицирани од DEKRA како советници за Енергија.

Лицата со погореспоменат профил можете да ги контактирате преку службата на потрошувачи на Tel : +389 2 3080178

Агенти на продажбата кои ќе ве информираат во секое време се во врска со нашата понуда:

Александра Јовановска +389 78 314403
Ѓоко Ангелески +389 78 314425

За професионални информации во врска со начинот на употреба на производот, можете да го контактирате Area Manager,  д.и.а. Игор Трифуновски +389 72 214404